ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
อาจารย์ผู้บรรยาย ที่วิทยาลัยการตำรวจ และศูนย์ฝึก อบรมตำรวจภูธรภาค 5
รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5